GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT ĐƯỢC:

Là thành viên của hiệp hội các nhà sản xuất sàn gỗ châu âu (EPLF) và được chứng nhận chất lượng sàn gỗ châu âu (ELQ). Nhà máy LaminatePark tuân thủ chặt chẽ chỉ tiêu hướng dẫn trong sản xuất EN13329 và kiểm soát chất lượng ván sàn, áp dụng dung sai cho phép chặt chẽ.

Với công nghệ tinh tế sâu sắc LaminatePark chúng tôi tập trung vào sản phẩm thân thiện môi trường và tự hào được các tổ chức nổi tiếng nhất chứng thực:

fsc-logoChứng thực chứng nhận của Hội đồng quản lý rừng FSC
 sgs Chứng chỉ:  ISO 9001, ISO 14001,ISO 50001 OHSAS18001 
  Sản phẩm sàn gỗ được sản xuất theo chương trình chứng thực chứng chỉ rừng PEFC
  Chứng chỉ Blue Angel – chứng chỉ về sản phẩm thân thiện môi trường